გრძელდება მოსწავლეთა მიღება ქართულ-ამერიკულ სკოლაში

"დიდი ხელოვანები"

მე-4 კლასის მოსწავლეებმა ხელოვნების გაკვეთილზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით პირველად...

Read more