გრძელდება მოსწავლეთა მიღება ქართულ-ამერიკულ სკოლაში