სასკოლო საზოგადოების საყურადღებოდ!

სასკოლო საზოგადოების საყურადღებოდ!

ორშაბათიდან სკოლა მოსწავლეებს შესთავაზებს დისტანციურ სწავლებას, რაც გულისხმობს ონლაინ გაკვეთილებს, მიაწვდის სასწავლო რესურსებს, დავალებასა და უკუკავშირს Schoolbook-ის ონლაინ პლატფორმის საშუალებით.
16 მარტიდან გააქტიურდება ონლაინ-ინტერაქტიული გაკვეთილების ფუნქცია, რომლის გამოყენება მარტივი, კომფორტული და მოსახერხებელი იქნება. დამრიგებლები მშობლებსა და ბავშვებს წინასწარ გააცნობენ მეცადინეობის გრაფიკს.
ამავდროულად სკოლაში ინგლისური ენის სწავლება გაგრძელდება სპეციალური ონლაინ პლატფორმით. სკოლის მიერ შერჩეული ზოგიერთი სახელმძღვანელოს მინიჭებული უნიკალური კოდის საშუალებით.
 სხვადასხვა საგნის სწავლებისას ასევე აქტიურად გამოვიყენებთ: zoom online teaching, learningapps.org, Kahoot, IXL Math, GeoGebra- გრაფიკულ პროგრამას და სკოლის მიერ შექმნილ ელექტრონულ რესურსებს (ინტერაქტიული პრეზენტაციები, სადიაგნოსტიკო ტესტები-MyTestXPro, Easy Quizzy).
დაწყებითი საფეხურის I-IV კლასებში მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით პედაგოგები მშობლებს დახურული ჯგუფების საშუალებით მიაწოდებენ დავალებებს და გასცემენ უკუკავშირს.
აქვე აღვნიშნავთ, რომ სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმაში შევიდა ცვლილება, რის თანახმადაც გაცდენილი საათები ანაზღაურდება ივნისის თვეში.
ქართულ-ამერიკული სკოლა გისურვებთ ჯანმრთელობასა და სულიერ სიმშვიდეს!

Notice for students and parents!

From Monday, the school will offer distance learning to students which involves conducting online lessons, sending the learning resources and homework, receiving feedback via Schoolbook’s online platform.
From March 16, the online interactive lesson function will activate, making the transition convenient and simple for both students and for teachers. Students and parents will be provided with a lesson schedule by the class teachers in advance.
At the same time, English language lessons will continue via special platforms, which means some of the textbooks have its own unique code that the student is able to use.
We will also be actively involved in teaching other subjects using the following programs: zoom online teaching, learningapps.org, Kahoot, IXL Math , GeoGebra –graphic software, and electronic resources created by the school (presentations, diagnostic tests – MyTestXPro, Easy Quizzy).
Taking into account the peculiarities of elementary students in grades 1-4, teachers will send the assignments to the students through closed groups and give feedback.
We would like to mention that the school curriculum has been amended and missed hours will be compensated in June.
Georgian – American School wishes you stay healthy and peaceful!

Attached Files