გრძელდება მოსწავლეთა მიღება ქართულ-ამერიკულ სკოლაში

vbvn

https://www.facebook.com/notes/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%90%E1%8...

Read more