გრძელდება მოსწავლეთა მიღება ქართულ-ამერიკულ სკოლაში

„მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემების გამოკვეთა და გადაჭრის გზების შემუშავება ბიოლოგიაში.“

„მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო პროცესში არსებული პრობლემების გამოკვეთა და გადაჭრის...

Read more