გრძელდება მოსწავლეთა მიღება ქართულ-ამერიკულ სკოლაში

წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრების უნარის განვითარების კვლევა პირველკლასელებში

ქართულ-ამერიკული სკოლის პედაგოგმა, თამარ ბოჭორიშვილმა განახორციელა კვლევა სახელწოდებით "წაკითხული...

Read more