ქართულ–ამერიკული  სკოლის სასწავლო პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა...

Read more

Conducting lessons with innovative methods has become a tradition for Georgian-American School. For...

Read more