შპს ქართულ-ამერიული სკოლა.Georgian-American School

2018-2019 სასწავლო წლის გრიფორებული სახელმძღვანელოები საგნების და კლასების მიხედვით

I კლასი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

წელი

I კლასი

 

მათემატიკა

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე.მებონია,ლ.ქურჩიშვილი.

2018

I კლასი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

(მოსწავლის წიგნი,

მოსწავლის რვეული)

შპს,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“

ვ.როდონაია,ლ.ვაშაკიძე,მ.მირიანაშვილი,ქ.თოფაძე.

2018

I კლასი

 

ინგლისური

New Building Blocks 1 (student’s book+ workbook)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ადაპტაციის ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

2018

I კლასი

 

რუსული

ოცდამეერთე

მარინა ბარსეგოვა
დ01

2011

I კლასი

 

ბუნებისმეტყველება

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

თ.კვანტალიანი,მ,ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი.

2018

I კლასი

 

ისტ ტექნოლოგიები

სამინისტროს მიერ მოწოდებული ელექტრონული რესურსები

 

-------

------

I კლასი

 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობაკლიო"

 

ანაკლდიაშვილი,
ნინოაღანიძ

 

 

2018

 

 

 

I კლასი

 

მუსიკა

შპს "წყაროსთვალი"

 

 

 

 

მაიაოთიაშვილი,
იაგაბუნია

 

 

2018 წელი

 

 

 

ჭადრაკი

 საქრთველოს მაცნე

 

დავით  გურგენიძე,

გიორგი მაჭარაშვილი

I დონე

 

 

 2012 წელი

 

 

 

II კლასი

 

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

წელი

II კლასი

 

მათემატიკა

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

 

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე.მებონია,ლ.ქურჩიშვილი.

 

II კლასი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

შპს ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“

ვ.როდონაია,ლ.ვაშაკიძე,მ.მირიანაშვილი,

ქ.თოფაძე.

2018წ.

II კლასი

 

ინგლისური

New Building Blocks 2 (student’s book+ workbook)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ადაპტაციის ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

2018

II კლასი

 

რუსული

ოცდამეერთე

მარინა ბარსეგოვა
დ1

2011

II კლასი

 

ბუნებისმეტყველება

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

 

 

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

თ.კვანტალიანი,მ,ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი.

2018

II კლასი

 

ისტ ტექნოლოგიები

საინფორმაციოტექნოლოგიებისსაფუძვლები"- თბილისი

ჯემალ გოჯიაშვილი

2011

II კლასი

 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობაკლიო"

 

 

ანაკლდიაშვილი,
ნინოაღანიძ

 

 

2018

 

 

II კლასი

 

მუსიკა

შპს "წყაროსთვალი"

 

 

მაიაოთიაშვილი,
იაგაბუნია

 

2018 წელი

 

 

 

 

ჭადრაკი

საქრთველოს მაცნე

დავით  გურგენიძე,

გიორგი მაჭარაშვილი

I დონე

 

2012 წელი

 

 

III კლასი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

წელი

III კლასი

 

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე.მებონია,ლ.ქურჩიშვილი.

2018

III კლასი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

შპს ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

ვ.როდონაია,ლ.ვაშაკიძე,მ.მირიანაშვილი,

ქ.თოფაძე.

2018წ.

III კლასი

 

ინგლისური

New Building Blocks 3 (student’s book + workbook)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ადაპტაციის ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

2018

III კლასი

 

რუსული

ოცდამეერთე

მარინა ბარსეგოვა
დ2

2011

III კლასი

 

მე და საზოგადოება

მასწავლებლის წიგნი, მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

2018

III კლასი

 

ბუნებისმეტყველება

(მოსწავლის წიგნი)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

თ.კვანტალიანი,მ,ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი.

2018

III კლასი

 

ისტ ტექნოლოგიები

საინფორმაციოტექნოლოგიებისსაფუძვლები"- თბილისი

ჯემალ გოჯიაშვილი

2011

III კლასი

 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობაკლიო"

 

 

ანაკლდიაშვილი,
ნინოაღანიძ

 

 

2018

 

 

III კლასი

 

მუსიკა

შპს "წყაროსთვალი"

 

 

მაიაოთიაშვილი,
იაგაბუნია

 

2018 წელი

 

 

 

ჭადრაკი

საქრთველოს მაცნე

 

 

დავით  გურგენიძე,

გიორგი მაჭარაშვილი

I დონე

 

2012 წელი

 

 

 

IV კლასი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

წელი

IVკლასი

 

მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი

შპს ,,გამომცემლობა ინტელექტი“

გ.გოგიშვილი,თ.ვეფხვაძე.მებონია,ლ.ქურჩიშვილი.

2018

IVკლასი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

შპს ,,გაზეთი საქართველოს მაცნე“

(მოსწავლის წიგნი,მოსწავლის რვეული)

ვ.როდონაია,ლ.ვაშაკიძე,მ.მირიანაშვილი,

ქ.თოფაძე.

2018წ.

IVკლასი

 

ინგლისური

New Building Blocks 4 (student’s book+ workbook)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ადაპტაციის ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

2018

IVკლასი

 

რუსული

ოცდამეერთე

მარინა ბარსეგოვა
დ4

2011

IVკლასი

 

მე და საზოგადოება

მასწავლებლის წიგნი, მოსწავლის წიგნი, მოსწავლის რვეული

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

2018

IVკლასი

 

ბუნებისმეტყველება

(მოსწავლის წიგნი)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

თ.კვანტალიანი,მ,ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი.

2018

IVკლასი

 

ისტ ტექნოლოგიები

საინფორმაციოტექნოლოგიებისსაფუძვლები"- თბილისი

ჯემალ გოჯიაშვილი

2011

IVკლასი

 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობაკლიო"

 

 

ანაკლდიაშვილი,
ნინოაღანიძ

 

 

2018

 

 

IVკლასი

 

მუსიკა

შპს "წყაროსთვალი"

 

 

მაიაოთიაშვილი,
იაგაბუნია

 

 

2018 წელი

 

 

ჭადრაკი

საქრთველოს მაცნე

 

 

დავით  გურგენიძე,

გიორგი მაჭარაშვილი

I დონე

 

2012 წელი

 

 

 

V კლასი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

წელი

Vკლასი

 

მათემატიკა

ძირითადი სახელმძღვანელო:

 

 “ინტელექტი“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი სახელმძღვანელოები:

ინტელექტი“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„საქართველოს მაცნე“

ძირითადი სახელმძღვანელო:

 

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი-

მათემატიკა მე-5 კლ

 

 

 

 

 

დამატებითი სახელმძღვანელო:

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი-

 ამოცანათა კრებული მე-5 კლ

 

 

 

 

ნურკი, ტელგმაა-მათემატიკა მე-5 კლ

 

 

მათემატიკის სამყაროში

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Vკლასი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

შპს "საგამომცემლოსახლისწავლანი"

ვახტანგროდონაია,
ნინონაკუდაშვილი,
ავთანდილარაბული,
მარინეხუციშვილი
ქართული ლიტერატურა(I-II ნაწილი), ქართული ენა, მოსწავლის რვეული

2018

Vკლასი

 

ინგლისური

New Building Bridges 5 (student’s book+ workbook)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ადაპტაციის ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

2018

Vკლასი

 

რუსული

ოცდამეერთე

მარინა ბარსეგოვა
5კლ.

2018

Vკლასი

 

ჩვენი საქართველო

კლიო

გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, როლანდ თოფჩიშვილი; ელენე მეძმარიაშვილი; ანა კუპრავა-გოგოლაძე

2018

Vკლასი

 

ბუნებისმეტყველება

(მოსწავლის წიგნი)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

თ.კვანტალიანი,მ,ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი.

2018

Vკლასი

 

ისტ ტექნოლოგიები

სამინისტროს მიერ მოწოდებული ელექტრონული რესურსები

 

 

------------

 

 

 

 

----

 

 

 

 

Vკლასი

 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობაკლიო"

 

 

ანაკლდიაშვილი,
ნინოაღანიძ

 

 

2018

 

 

 

Vკლასი

 

მუსიკა

შპს "წყაროსთვალი"

 

 

მაიაოთიაშვილი,
იაგაბუნია

 

ირინე მიქაძე

2018 წელი

 

 

VI კლასი

კლასი

საგანი

გამომცემლობა

ავტორები

წელი

VI კლასი

 

მათემატიკა

ძირითადი სახელმძღვანელო:

 

 “ინტელექტი“

 

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი სახელმძღვანელოები:

ინტელექტი“

 

 

 

 

 

 

 

 

„საქართველოს მაცნე“

 

 

 

 

ძირითადი სახელმძღვანელო:

 

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი-

მათემატიკა მე-6 კლ

 

 

 

 

დამატებითი სახელმძღვანელო:

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ.ქურჩიშვილი-

ამოცანათა კრებული მე-6 კლ

 

 

 

ნურკი, ტელგმაა-მათემატიკა მე-6 კლ

 

 

მათემატიკის სამყაროში

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

VI კლასი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

შპს "საგამომცემლოსახლისწავლანი"

ვახტანგროდონაია,
ნინონაკუდაშვილი,
ავთანდილარაბული,
მარინეხუციშვილი,
ენგურქურციკიძე

ქართული ლიტერატურა(I-II ნაწილი), ქართული ენა, მოსწავლის რვეული

2018

VI კლასი

 

ინგლისური

New Building Bridges 6 (student’s book+ workbook)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

ადაპტაციის ავტორი: თამარ ჯაფარიძე

2018

VI კლასი

 

გერმანული

 

 

 

VI კლასი

 

რუსული

ოცდამეერთე

მარინა ბარსეგოვა
6კლ.

2018

VI კლასი

 

ჩვენი საქართველო

კლიო

გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ ელიზბარაშვილი, როლანდ თოფჩიშვილი; ელენე მეძმარიაშვილი; ანა კუპრავა-გოგოლაძე

2018

VI კლასი

 

ბუნებისმეტყველება

(მოსწავლის წიგნი)

შპს ,,ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“

თ.კვანტალიანი,მ,ლევიძე,ლ.მიქიაშვილი,მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი.

2018

VI კლასი

 

ისტ ტექნოლოგიები

დიოგენე

სამინისტროს მიერ მოწოდებული ელექტრონული რესურსები.

 

-------------------------

 

 

 

 

 

------

 

 

 

 

VI კლასი

 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობაკლიო"

 

 

ანაკლდიაშვილი,
ნინოაღანიძ

 

 

2018

 

VI კლასი

 

მუსიკა

შპს "წყაროსთვალი"

 

 

 

მაიაოთიაშვილი,
იაგაბუნია

 

ირინე მიქაძე

 

2018 წელი