ქართულ-ამერიკულ სკოლაში I კლასის მოსწავლეები მიიღებიან გასაუბრების საფუძველზე, ხოლო II-XI კლასის მოსწავლეები მიიღებიან გასაუბრება/ტესტირების საფუძველზე (აღნიშნული გამოცდა მოიცავს ყველა საგანს, რასაც მოსწავლე შესაბამის კლასში შეისწავლის).

 

ქართულ–ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში მოსწავლის ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტებია:

1. დაბადების მოწმობის დედანი (ბავშვის პირად ნომერთან ერთად);

2. ნოტარიულად დამოწმებული დაბადების მოწმობის 2 ასლი;
3. 2 ფოტოსურათი 3x4;
4. ჯანმრთელობის ცნობა;
5. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
6. ცნობა მშობლების სამუშაო ადგილიდან.

 სკოლაში მისაღებად გთხოვთ შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა;

 საზაფხულო გაცვლითი პროგრამები აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში

 ზაფხულის განმავლობაში ქართულ-ამერიკული სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს ერთთვიანი ენის შემსწავლელი კურსის გავლას აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში.

 დამატებითი საგნები - „სახალისო მათემატიკა“ და „მეცნიერება“ ინგლისურ ენაზე.

 - „სახალისო მათემატიკა“ სასწავლო პროგრამის ნაწილია, რომელიც III კლასიდან ინერგება და გულისხმობს არითმეტიკის, სახალისო და ლოგიკური მათემატიკის შესწავლას ინგლისურ ენაზე.

 „მეცნიერება“ - სასწავლო პროგრამის ნაწილია, რომელიც ისწავლება III-VII კლასების ჩათვლით და გულისხმობს საბუნესმიტყველო ტერმინოლოგიის შესწავლას ინგლიურ ენაზე.

 

უცხო ენების შესწავლა

I კლასიდან სავალდებულოა ინგლისური და რუსული ენა;

VI კლასიდან მოსწავლეები დამატებით ირჩევენ უცხო ენას - გერმანულს და ფრანგულს.

შემოქმედებითი და სპორტული წრეები:

ქართულ-ამერიკული სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს:

შემოქმედებითი წრეები: თანამედროვე და ქართული ცეკვები, თეატრალური სტუდია, მუსიკა და ხატვა;

 

სპორტული წრეები: ჭადრაკი, ცურვა, კარატე და ჩოგბურთი. (მოსწავლეს ექნება საშუალება ჩამოთვლილთაგან აირჩიოს ერთ-ერთ წრე).

ასაკობრივი ზღვარი:

I-XI კლასებში ბავშვები მიიღებიან ტესტირების საფუძველზე.

ჯგუფში ბავშვების რაოდენობა - 15 მოსწავლე

სასწავლო წლის განრიგი: 09:00-15:00

ორჯერადი კვება.

 

ქართულ-ამერიკულ სკოლას ემსახურებიან:

პედიატრი, საჭიროებისამებრ ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასკოლო ფორმის ერთი კომპლექტით.

ქართულ-ამერიკული სკოლის მოსწავლეებს, სურვილისამბერ მოემსახურებათ დაზღვეული სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს ბავშვების უსაფრო გადაადგილებას.

 

დღის ხანგრძლივობა:

მოსვლის პერიოდი - 09:00

გასვლის პერიოდი - 17:00