კოჯრის საზაფხულო ბანაკი

ქართულ-ამერიკული სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა 15 დაუვიწყარი და მხიარული დღე გაატარეს კოჯრის საზაფხულო ბანაკში. მათ ინგლისურის ინტენსიური კურსი გაიარეს უცხოელ პედაგოგებთან.გარდა ამისა,მოსწავლეებს უტარდებოდათ სხვადასხვა შემოქმედებითი თუ გასართობი აქტივობა სპორტში,მუსიკასა და ცეკვაში ( ხელმძღვანელები: ნინო გელოვანი, მარი ჩოხელი).

მიბმული ფაილები