საზაფხულო სკოლაში ინტენსიური ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები.

ქართულ-ამერიკულ საზაფხულო სკოლაში წარმატებით მიმდინარეობს ინტენსიური ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები. მეცადინეობები ტარდება მოწვეული ამერიკელი პედაგოგების მიერ.
კურსის ხანგრძლივობაა 2 კვირა - 09:00-17:00 საათი.

მიბმული ფაილები