ინგლისური ენის კვირეული.

ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ინგლისური ენის კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა ღია გაკვეთილები მე-3 კლასებში. თემა იყო გარეული და ზღვის ცხოველები. ღია გაკვეთილები მიმდინარეობდა სიმღერებით, ლექსებით, და სხვადასხვა სახალისო აქტივობებით. მოსწავლეები იყენებდნენ ჭკვიან დაფას. მათ იპოვეს სიტყვები, გააკეთეს ცხოველების კლასიფიკაცია და გამართეს დისკუსია. მოსწავლეები იყენებდნენ შესაბამის ლექსიკას ინგლისურ ენაზე. ღია გაკვეთილებს ესწრებოდნენ პედაგოგები და მშობლები.

Throughout English Week open lessons were held in 3rd grades at Georgian-American school. The topic of the open lesson was wild and sea animals. During the open lessons students presented songs, poems to their parents and teachers. They participated in different kinds of fun activities using the English lab smart board. Students used the appropriate vocabulary to discuss the topic of the lesson.

მიბმული ფაილები