სასკოლო ოლიმპიადა ინგლისურ ენაში

ქართულ-ამერიკულ სკოლაში ჩატარდა ოლიმპიადა ინგლისურ ენაში. პასუხების ნახვა შეგიძლიათ ნახატი ფაილის სახით.

მიბმული ფაილები