ქართულ-ამერიკული სკოლის პირველ კლასში პედაგოგი ეკატერინე მაკარიძე ახორციელებს პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას.თემა: „როგორ ვეხმარები ჩემს პირველკლასელ მოსწავლეებს კითხვის უნარის განვითარებაში“.

 

ქართულ-ამერიკული სკოლის პირველ კლასში  პედაგოგი ეკატერინე მაკარიძე ახორციელებს  პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევას.თემა: „როგორ ვეხმარები ჩემს პირველკლასელ  მოსწავლეებს კითხვის უნარის განვითარებაში“.

კვლევის მიზანია: კითხვის სწავლის პროცესში გამოვლენილი პრობლემების დადგენა და ისეთი მეთოდებისა და აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება,რომლებიც დაეხმარება ჩემს მოსწავლეებს სირთულეებისა და ზედმეტი სტრესის გარეშე დაეუფლონ კითხვის უნარს.

 

 

მიბმული ფაილები