• ქართულ-ამერიკული სკოლის ადმინისტრაცია:

 

დირექტორის მოადგილე

მაია კუბეტოვა

 

ხარისხის მართვის მენეჯერი

მეგი ტალახაძე

 

 

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნელი კახიანი

 

 

ანა ზურაშვილი

 

 

ფინანსური მენეჯერი:

თინათინ უშარაული

 

აიტი მენეჯერი:

ირმა ქობულაშვილი

 

 

მაია სულაბერიძე