სკოლის საგნობრივი კათედრები წარმოადგენენ ქართულ-ამერიკული სკოლის სტრუქტურულ ერთეულებს, რომლების მიზნებსა და ამოცანებს წარმოადგენს:

 • საგანმანათლებლო რესურსების ეფექტურად შერჩევა;
 • თითოეული მასწავლებლის მიერ კლასების მიხედვით ჩატარებული შემაჯამებელი დავალებების დამადასტურებელ დოკუმენტაციაზე მუშაობა. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: სტანდარტის ის შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურებოდა კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდა ეს დავალებები; მოსწავლეების მიერ შესრულებული და მასწავლებლის მიერ შეფასებული სამუშაოს რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული სამუშაოს ამსახველი ვიზუალური მასალა; თითოეული კლასის მოსწავლეთა მიერ მიღებული ქულები;
 • პედაგოგთა პროფესიული განვითარება  და ლექცია-სემინარების, კონფერენციების   და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება;
 • კვლევითი საქმიანობის ეფექტურად დაგეგმვა და განხორციელება;
 • პედაგოგთა საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება;
 • პედაგოგთა შორის ურთიერთანამშრომლობის ხელშეწყობა;
 • შიდა და გარე პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება (სხვადასხვა სკოლების საგნობრივ კათედრებთან ურთიერთობა ურთიერთგამოცდილების გაცვლის მიზნით და სხვ.);
 • საგნობრივი ჯგუფების კოორდინაცია, დამატებითი რესურსების მოძიების  ხელშეწყობა (მაგ.: ბიბლიოთეკისთვის პროფესიული სახელმძღვანელოების, ძირითადი/დამხმარე ლიტერატურის და ა.შ.);
 • მოსწავლეებში წერის, კითხვის, მეტყველებისა და კრიტიკული აზროვნების განვითარების ხელშეწყობა;
 • მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების მიზნით სასწავლო აქტივობების დაგეგმვა: პრეზენტაციები, შიდა და გარე/საერთაშორისო კონკურსები, ოლიმპიადები, კონფერენციები, მიზნობრივი ექსკურსიები;
 •  

ქართულ–ამერიკულ სკოლაში ფუნქციონირებს 7 კათედრა:

 

 

 

 

დაწყებითი განათლების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : თამრიკო ბოჭორიშვილი

 • თამარ ბოჭორიშვილი
  თამარ ბოჭორიშვილი
 • ეკა მაკარიძე
  ეკა მაკარიძე
 • დიანა კახეთელიძე
  დიანა კახეთელიძე
 • თამარ წიკლაური
  თამარ წიკლაური
 • მარადი ჩოხელი
  მარადი ჩოხელი
 • ნინო ბართიშილი
  ნინო ბართიშილი
 • ნინო გრიგოლაშვილი
  ნინო გრიგოლაშვილი
 • თამარ კუპატაძე
  თამარ კუპატაძე
 • ნინო ნადირაძე
  ნინო ნადირაძე
 • თათია ჭითანავა
  თათია ჭითანავა
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : ეკა მაჭარაშვილი

 • ეკა მაჭარაშილი
  ეკა მაჭარაშილი
 • თიკო ჯანელიძე
  თიკო ჯანელიძე
 • მაია ქსოვრელი
  მაია ქსოვრელი
 • შორენა კვანტალიანი
  შორენა კვანტალიანი
საბუნებისმეტყველო კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : ანა ზურაშვილი

 • ანა ზურაშვილი
  ანა ზურაშვილი
 • ინდირა ტომარაძე
  ინდირა ტომარაძე
 • თემურ შენგელია
  თემურ შენგელია
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : ანჟელა ბოკუჩავა

 • ანჟელა ბოკუჩავა
  ანჟელა ბოკუჩავა
 • მეგი ტალახაძე
  მეგი ტალახაძე
ზუსტ მეცნიერებათა კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : ნათია მიმინოშვილი

 • ნათია მიმინოშვილი
  ნათია მიმინოშვილი
 • ირმა ქობულაშვილი
  ირმა ქობულაშვილი
 • მაია სულაბერიძე
  მაია სულაბერიძე
 • შორენა აბრამიშვილი
  შორენა აბრამიშვილი
 • ნინო ლოსეურაშვილი
  ნინო ლოსეურაშვილი
 • სოფო იობიძე
  სოფო იობიძე
 • თემურ შენგელია
  თემურ შენგელია
უცხო ენათა კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : მაია კუბეტოვა

 • მაია კუბეტოვა
  მაია კუბეტოვა
 • ეკა იაკობაშილი
  ეკა იაკობაშილი
 • თათია კეკელია
  თათია კეკელია
 • თათია პაჭკორია
  თათია პაჭკორია
 • თამარ ბათუაშვილი
  თამარ ბათუაშვილი
 • თეა აქიაშვილი
  თეა აქიაშვილი
 • თათია ასლანიშვილი
  თათია ასლანიშვილი
 • თეკო კაპანაძე
  თეკო კაპანაძე
 • თინათინ ბერძენიშვილი
  თინათინ ბერძენიშვილი
 • იან დინ ბურნს
  იან დინ ბურნს
 • მარიამ გაზდელიანი
  მარიამ გაზდელიანი
 • მარინა გეჯაძე
  მარინა გეჯაძე
 • მარინა კობახიძე
  მარინა კობახიძე
 • ნანა გველესიანი
  ნანა გველესიანი
 • ნანული ჩიტაშვილი
  ნანული ჩიტაშვილი
 • ნესტან ჭელიძე
  ნესტან ჭელიძე
 • ინგა დემეტრაძე
  ინგა დემეტრაძე
 • ქრისტინა ცხადაია
  ქრისტინა ცხადაია
 • ეკატერინე ჭუჭულაშვილი
  ეკატერინე ჭუჭულაშვილი
სპორტის, ხელოვნებისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : ნინო გორხელაშვილი

 • ნინო გორხელაშვილი
  ნინო გორხელაშვილი
 • თამარ კაჭარავა
  თამარ კაჭარავა
 • ნათია გიორგაძე
  ნათია გიორგაძე
 • ლევან დემეტრაშვილი
  ლევან დემეტრაშვილი
 • ლიკა ბლაგიძე
  ლიკა ბლაგიძე
 • მიშა ჟვანია
  მიშა ჟვანია
 • მზექალა ჯაიანი
  მზექალა ჯაიანი
 • ანა ჯანიკაშვილი
  ანა ჯანიკაშვილი